ΑΡΧΙΚΗ

Δώσε Φωνή στο Βίωμα σου

Η GEA στο πλαίσιο των πολλαπλών δράσεών της, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά, πολιτικά και νομικά ζητήματα με έμφυλο πρόσημο ίδρυσε τον Φεβρουάριο του 2021 την εξειδικευμένη ομάδα «Γυναικεία Κακοποίηση: Μύθος ή Πραγματικότητα;», η οποία αποτελείται από νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κ.α.. Στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκε η σειρά Ενημερωτικών
Οδηγών για σημαντικά έμφυλα ζητήματα. Ο πρώτος  ενημερωτικός Οδηγός αποσκοπεί να ενημερώσει και να αναδείξει ένα πολύ σοβαρό και συχνό κοινωνικό φαινόμενο, όπως δείχνουν και τα διεθνή στατιστικά, εκείνο της κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Καλαϊτζιδη Ελένη, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία μέλος της ομάδας «Γυναικεία Κακοποίηση: Μύθος ή Πραγματικότητα;» για την συμβολή της στην εκπόνηση του έργου.

Ο πρώτος Οδηγός Ενημέρωσης σχετικά με την έμφυλη βία.

Η GEA: GENDER EQUALITY ASSEMBLY, αποτελεί ένα social structured project, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021, στη Θεσσαλονίκη. Η GEA μας έδωσε φτερά να πετάξουμε, ώστε να ονειρευτούμε έναν δικαιότερο κόσμο.

 Η GEA αποτελεί ένα κοινωνικό project της Ειρήνης Π. Περπερίδου. Η ιδέα γεννήθηκε από βιωματικές εμπειρίες της καθημερινότητας στην Ελλάδα του σήμερα. Παρά τη νομοθετική κάλυψη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, η ισότητα των ανθρώπων σε ρεαλιστικό επίπεδο απέχει από τη κατοχύρωση που προβλέπει ο νόμος και διεθνείς συμβάσεις. Ο αγώνας για τη διεκδίκηση μιας βιώσιμης πραγματικότητας για όλα τα άτομα αποτελεί μείζονα αποστολή. Ας μην ξεχνάμε ότι «φεμινισμός σημαίνει ίσες ευκαιρίες»!

Η ιστορία της GEA:

Η GEA αποτελεί προϊόν θυμού, ο οποίος πρωτοεκφράστηκε σε μια παρέα ατόμων τον Ιανουαρίου του 2021! Η συνέχεια μας βρίσκει εδώ σήμερα…

Δημιουργήθηκε με σκοπό να “στεγάσει” το λόγο και την οπτική ατόμων που διεκδικούν ένα βιωσιμότερο παρόν στη βάση της αρχής της ελευθερίας και της ισότητας των ανθρώπων! 

Επιθυμούμε να είμαστε μια οικογένεια από άτομα που προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες, όμως τα ενώνει η ανάγκη για συνεχή διάλογο, επικοινωνία και έκφραση αναφορικά με ζητήματα ισότητας και έμφυλες διακρίσεις!

Το να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο για όλα αποτελεί κεντρική μας επιδίωξη και προσπάθεια! 

Σκοποί και Όραμα:

Σκοπός της GEA είναι η ενίσχυση της ισότητας των ανθρώπων και η ενημέρωση σχετικά με τα έμφυλα ζητήματα.

Η ορατότητα και η συμπερίληψη των ανθρώπων, μέσω της εξασφάλισης ενός ασφαλούς χώρου έκφρασης και δράσης!

Όραμα μας είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και της Queer Κοινότητας, μέσω της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έκφρασης της προσωπικής γνώμης και των διαφορετικών projects.

Όπως, επίσης, επιδιώκουμε το συνεχή διάλογο, μέσω της καλλιέργειας του αισθήματος της αποδοχής και της ασφάλειας.

Το νέο logo μας!

Αρχές και Στόχοι:

 • Ειρήνη
 • Ελευθερία
 • Ισότητα
 • Δικαιοσύνη
 • Σεβασμός
 • Αξιοπρέπεια
 • Ελεύθερη έκφραση προσωπικότητας και λόγου
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη

Στόχος αποτελεί ο περιορισμός και η εξάλειψη φαινομένων έμφυλης διάκρισης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Επίσης, επιθυμούμε τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεών μας.

Τέλος, στόχος μας αποτελεί η ίση δυνατότητα πρόσβασης στις δράσεις και στα projects μας.

Οι δράσεις μας:

 • Ομάδες Δράσεων
 • Σεμινάρια και Εκδηλώσεις
 • Campaigns Ευαισθητοποίησης
 • Podcasts
 • Καλλιτεχνικοί Διαγωνισμοί και Εκδηλώσεις